Despre Noi Întrebări Frecvente Metode de plată Regulamente Sloturi Reguli de pariere Joc Responsabil Contactați-ne

Declarație de Confidențialitate

Informații generale

BetArena Interactive Limited, societate înregistrată în Malta, sub Numărul Uniform de Identificare a Societăților C81168, cu sediul la Nivel G, Birou 1/5597, Quantum House, Str. Abate Rigord nr. 75, Ta‘Xbiex, Malta (denumită în cele ce urmează „BA”, „subscrisa” sau „noi”), este un organizator de jocuri de noroc funcționând sub denumirea de BetArena.

BA vă respectă dreptul la confidențialitate și este dedicată protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date. 

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, BA este Operator de date cu caracter personal în ce privește datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Această Notificare de confidențialitate explică modalitatea în care BA procesează (colectează, stocheaza, transmite, utilizează) datele cu caracter personal pe care ni le trasnmiteti atunci când vizitați pagina noastră de internet și/sau pe care ni le comunicați în alt mod, sau pe care le generăm cu privire la dumneavoastră, precum și care vă sunt drepturile. 

 La momentul colectării datelor cu caracter personal pot fi furnizate alte informații, după necesitati, prin intermediul altor documente (cum ar fi, fără a se limita la, campanii promoționale, etc.) în conformitate cu scopul pentru care datele cu caracter personal vor fi folosite. Cu toate acestea, colectarea de către noi, în orice situație, de date cu caracter personal va fi guvernată de condițiile generale ale acestei Declarații de Confidențialitate, care vor prevala asupra altor documente în caz de discrepanțe.

Înainte de a ne transmite orice informații, vă rugăm să citiți cu atenție și pe îndelete această Notificare de Confidențialitate. DACĂ NU ÎNȚELEGEȚI ACEASTĂ NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE, NU VĂ ÎNREGISTRAȚI PE SITE-UL NOSTRU ȘI NU NE TRANSMITETI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL. Prin prezenta confirmați faptul că datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sunt furnizate de dumneavoastră din proprie inițiativă și acestea vor fi folosite în scopurile prevăzute în această Notificare de Confidențialitate. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza periodic această Notificare de Confidențialitate, în orice moment la discreția noastră. Veți fi notificat în prealabil în legătură cu aceste modificări și/sau actualizări, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți. 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră

Astfel cum este folosit acest termen în prezenta Notificare de Confidențialitate, date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații, sau pentru a vă contacta online sau în alt mod.

Categoriile și volumul de date cu caracter personal pe care le colectăm variază în funcție de activitățile în legătură cu care datele sunt colectate și includ următoarele date obținute de la dumneavoastră:

De asemenea, colectăm date cu caracter personal pe care nu le primim direct de la dumneavoastră, respectiv:

Modul în care colectăm date cu caracter personal

Vom colecta datele cu caracter personal numai cu știința dumneavoastră, în cunoștință de cauză, și anume atunci când ni le transmiteți în mod voluntar sau atunci când acestea sunt generate pe parcursul relației cu noi.

Colectarea datelor se realizează în mai multe moduri, prin intermediul unor formulare, completate de dumneavoastră sau la cererea dumneavoastră de angajații noștri sau de alți membri ai personalului nostru specializat (precum hostess), sau electronic. 

Spre exemplu, colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează cu respectarea legilor aplicabile, cu această Notificare de Confidențialitate și pentru scopurile pentru care ne-ați transmis aceste date.

În ce scop folosim datele dumneavoastră cu caracter personal

Trebuie să știți că pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți în mod voluntar, în anumite situații este nevoie să vă exprimați acordul scris.

Acordul dumneavoastră va fi considerat acordat atunci când ne dați în mod expres permisiunea pentru această prelucrare, de cele mai multe ori bifând o căsuță sau apăsând un buton prin care vă exprimați intenția de a vă înscrie la un eveniment sau de a vă abona la serviciul nostru de transmitere a buletinelor informative. 

Vă rugăm însă să aveți în vedere că există situații în care putem prelucra, în mod legal, aceste date, fără a fi necesar acordul dumneavoastră, și anume:

Datele pe care le colectăm vor fi folosite exclusiv pentru scopul pentru care ni le-ați transmis, și acest scop vă este comunicat în mod clar la momentul colectării sau în prezenta Notificare de Confidențialitate. Astfel, intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal după cum urmează:

(A) Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a executa contractul în baza căruia vă prestăm servicii, sau pentru a lua anumite măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia contractul privind serviciile prestate de noi, în următoarele situații:

  1. pentru a vă transmite comunicări administrative, precum e-mailuri de confirmare atunci când vă înscrieți sau vă dezabonați de la o anumită înscriere sau activitate
  2. pentru a vă transmite anumite informații cu privire la servicii, precum actualizări ale Notificării de Confidențialitate și a altor politici.

 (B) Pe baza acordului dumneavoastră prealabil, vă vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele situații:

(C) În baza obligațiilor noastre legale, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

(D) Pentru a ne urmări interesele legitime, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal 

Puteți decide în orice moment să nu ne transmiteți datele cu caracter personal solicitate. Cu toate acestea, dacă refuzați să ne împărtășiți datele cu caracter personal dacă și atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale în cazul în care colectarea și prelucrarea datelor respective reprezintă o obligație legală pentru noi (spre exemplu, dacă refuzați să ne comunicați codul numeric personal, nu vă putem acorda câștigurile din pariuri, în urma acceptării serviciilor/produselor noastre). De asemenea, puteți să nu fiți eligibili pentru a participa la anumite activități sau evenimente dacă nu ne comunicați informațiile minime solicitate (spre exemplu, în cazul în care refuzați să ne împărtășiți datele de contact, nu puteți participa la o activitate promoțională, deoarece nu am putea să vă contactăm pentru a vă acorda câștigurile).

Refuzul dumneavoastră de a ne împărtăși datele cu caracter personal pentru a beneficia de anumite servicii, poate, de asemenea, limita serviciile și ofertele speciale pe care vi le putem oferi. Spre exemplu, dacă nu ne dați acordul pentru primirea buletinului informativ, nu veți putea primi niciunul dintre buletinele noastre informative. Nu vă vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care doriți doar să vizitați site-ul nostru și să aflați mai multe detalii despre serviciile și produsele noastre. 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și de ce

Nu vom împărtăși niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal cu nicio terță parte care intenționează să le folosească în scopuri comerciale, decât dacă v-am informat în mod expres în acest sens și ne-ați acordat permisiunea explicită pentru acest lucru. În anumite circumstanțe descrise mai jos, vom transmite datele dumneavoastră.

(A) Procesatorilor de date împuterniciti să prelucreze date cu caracter personal, care acționează în calitate de contractanți ai noștri, în scopurile enumerate în Secțiunea ”În ce scop folosim datele dumneavoastră cu caracter personal” de mai sus. Spre exemplu, folosim serviciile:

- unor companii care asigură servicii pentru livrarea de SMS-uri în masă și pentru transmiterea de e-mailuri în masă;

- altor companii din grup care ne asistă și ne furnizează servicii în cursul activităților noastre zilnice; aceste activități includ servicii furnizate în cadrul procesului de aprobare a pariului (i.e. trader de pariuri, echipe de traderi), servicii de marketing, servicii de suport clienti, arhivare și alte activități secundare legate de industria pariurilor;

- Furnizorilor de programe software care ne oferă diverse programe software necesare pentru desfășurarea activității noastre. Acesti procesatori de date împuterniciti să prelucreze date cu caracter personal au obligația de a asigura același nivel de atenție și securitate ca și noi atunci când vine vorba de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, ne asigurăm că au obligația contractuală de a le prelucra numai în conformitate cu instrucțiunile noastre, în scopurile stabilite de noi și într-un mod care asigură securitatea și confidențialitatea corespunzătoare a acestor date, inclusiv privind prevenirea accesului neautorizat sau utilizarea acestor date și a echipamentelor folosite pentru prelucrare. 

(B) În baza unor obligații legale. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil să existe obligații legale în sarcina noastră de a vă împărtăși datele cu caracter personal cu autoritățile române (precum autoritățile fiscale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, poliția, instanțele de judecată) dacă legile aplicabile impun acest lucru. De asemenea, am putea împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal, cu bună credință, pentru a proteja, asigura sau preveni pierderea drepturilor noastre sau în interesele legitime ale BA sau ale clienților săi sau ale publicului larg, sau pentru a răspunde unor reclamații ale altor persoane.

(C) În cadrul reorganizării sau fuziunii sau achiziției noastre de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre în baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau eficientiza activitatea noastră economică. În oricare dintre situațiile enumerate, persoana care primește datele poate avea acces la datele pe care le stocăm, inclusiv la datele dumneavoastră cu caracter personal, întotdeauna în conformitate cu legea aplicabilă.

(D) Putem transmite date statistice agregate sau rezultate ale sondajelor, însă aceste date sunt anonimizate și nu conțin date cu caracter personal.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate, prelucrate și stocate de noi și de furnizorii noștri de servicii pe teritoriul Uniunii Europene, în Serbia, SEE și SUA.

Fiecare dintre furnizorii noștri de servicii care prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal are obligația de a le menține protejate și securitizate, în conformitate cu standardele aplicabile în industrie și indiferent dacă în jurisdicția lor se aplică prevederi legale mai puțin stricte.

Mai mult, majoritatea furnizorilor de servicii care acționează în calitate de persoane împuternicite să prelucreze date cu caracter personal în numele BA sunt înregistrați în Scutul de confidențialitate SUA-UE, care este un cadru pentru schimbul transatlantic de date cu caracter personal în scopuri comerciale între UE și Statele Unite ale Americii, aprobat de UE prin Decizia privind Scutul de confidențialitate UE-SUA adoptată în data de 12 iulie 2016. Scutul de confidențialitate SUA-UE prevede un mecanism de autocertificare prin care companiile cu sediul în SUA se angajează să respecte principiile de confidențialitate prevăzute în cadrul Scutului de confidențialitate SUA-UE, care este considerat ca reprezentând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul destinatarilor datelor care sunt situați în țări terțe pentru care Comisia Europeană nu a emis o decizie de adecvare sau care nu sunt înregistrați în Scutul de confidențialitate SUA-UE, BA a încheiat cu fiecare astfel de destinatar contracte care includ clauze contractuale menite să asigure un nivel adecvat de protecție.

 Durata stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru o perioadă strict necesară, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate. Pentru informare, vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal:

- pe perioada în care avem obligația să respectăm legile aplicabile nouă și să respectăm cerințele de raportare și reglementare (spre exemplu, condițiile de arhivare prevăzute în legea contabilității);

- pe durata necesară pentru a vă furniza serviciile și pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră;

- pentru o perioadă de timp prevăzută de regimul aplicabil cu privire la prescripție, pentru a putea răspunde oricăror potențiale reclamații și solicitări și pentru a ne proteja drepturile și orice interese legitime;

- pe durata necesară pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a vă oferi îndrumări și pentru a vă soluționa problemele în legătură cu serviciile noastre;

- pentru a preveni frauda și abuzurile (spre exemplu, datele cu caracter personal colectate în cadrul procedurilor de cunoaștere a clientelei trebuie stocate pentru o perioadă de cel puțin 6 ani, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism).

- până la momentul în care vă exercitați Dreptul de ștergere sau Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile menționate în secțiunea Drepturile dumneavoastră, subsecțiunile D și F) 

La expirarea termenelor menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse. În cazul în care, în orice moment, doriți să încetăm folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza servicii, vă rugăm să ne contactați în modalitatea descrisă în secțiunea Cum puteți accesa, modifica, șterge sau cum vă puteți opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care solicitările dumneavoastră de a vă ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal contravin obligațiilor noastre legale sau de reglementare, sau datele aferente solicitării de ștergere sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor noastre legale, este posibil să nu putem onora solicitarea dumneavoastră

Modul în care menținem securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

BA a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi. Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat(e). Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului BetArena.ro și al aplicațiilor noastre sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL). BA deține un sistem de monitorizare a traficului în rețea 24/7 pentru detectarea indiciilor de atacuri sau intruziuni.

Drepturile dumneavoastră 

Veți avea, în orice moment, următoarele drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi („Drepturile”):

(A) Dreptul la informații de bază. Aveți dreptul de a vi se transmite informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, privind motivele operatorului de date cu caracter personal de a prelucra datele cu caracter personal și alte informații relevante necesare pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(B) Dreptul de acces. Aveți dreptul de a vi se confirma dacă și unde compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la informații cu privire la scopul prelucrării, cu privire la categoriile de date prelucrate, cu privire la categoriile de destinatari cu care datele pot fi împărtășite, informații cu privire la perioada pe care datele vor fi stocate (sau criteriile folosite pentru a calcula această perioadă), informații cu privire la existența drepturilor de ștergere, rectificare sau limitare a prelucrării și de a vă opune prelucrării, informații privind existența dreptului de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, informații cu privire la sursa datelor, informații cu privire la existența și o explicație a logicii implicate în orice prelucrare automată care are un efect semnificativ asupra dumneavoastră

(C) Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc.

(D) Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și avem obligația de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere nejustificată dacă: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (b) vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea, în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (c) vă opuneți prelucrării în conformitate cu dreptul dumneavoastră de opoziție și nu există temeiuri legale pentru prelucrare care prevalează, sau vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu o obligație legală în temeiul unei legi comunitare sau în temeiul altor legi aplicabile nouă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem continua să prelucrăm în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; (ii) pentru respectarea unei obligații legale; (iii) pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(E) Dreptul de a limita prelucrarea. Aveți dreptul de a obține limitarea prelucrării de către noi în una dintre următoarele situații: (a) contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, limitarea utilizării acestora; (c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea vă sunt necesare dumneavoastră pentru a iniția, exercita sau apăra pretenții legale; (d) vă opuneți prelucrării pe durata necesară pentru a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează celor invocate de dumneavoastră

(F) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați transmis, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date cu caracter personal în cazul în care (a): prelucrarea se bazează pe acord sau pe un contract; și (b) prelucrarea se realizează prin mijloace electronice.

(G) Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune, pentru motive legate de situația dumneavoastră specifică, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime sau ale unei terțe părți. Cu toate acestea, avem dreptul de a demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este introducerea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(H) Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Cu excepția cazului în care decizia (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (b) este autorizată de legea comunitară sau de legile aplicabile nouă; sau (c) se bazează pe acordul dumneavoastră expres, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar. 

Vom respecta drepturile dumneavoastră de acces, rectificare, limitare, ștergere și opoziție, cu titlu gratuit. Putem solicita o taxă rezonabilă pentru solicitări repetate sau solicitări pe care le considerăm vădit nefondate sau excesive, sau pentru copii suplimentare. 

Vă vom răspunde în termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări din partea dumneavoastră în legătură cu aceste drepturi. Dacă primim un număr mare de solicitări, sau solicitări deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu maxim alte două luni. În cazul în care nu respectăm acest termen, puteți depune o plângere la ANSPDCP și puteți solicita remedii legale.

Cum puteți accesa, modifica, șterge sau cum vă puteți opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal Pentru a vă exercita Drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la: drepturile.tale@betarena.ro Puteți refuza în orice moment să ne împărtășiți datele cu caracter personal sau vă puteți opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că dacă alegeți această opțiune în anumite situații, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, astfel cum se menționează în secțiunea „Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal” de mai sus.

Recomandăm să nu optați pentru comunicări sau servicii atunci când vă înscrieți pentru prima dată, dacă nu doriți să primiți astfel de servicii sau comunicări (buletine informative, apeluri telefonice, anunțuri sau alte comunicări și/sau servicii) de la noi. Dacă ați optat pentru primirea acestora și ulterior decideți că nu mai doriți să beneficiați de aceste servicii și comunicări, vă informăm că vă oferim posibilitatea de a înceta primirea pe viitor a comunicărilor și serviciilor prin dezabonare. În acest sens, trebuie să urmați procedura de dezabonare sau instrucțiunile furnizate în comunicările noastre sau să ne notificați intenția dumneavoastră la suport@betarena.ro

Tratamentul datelor cu caracter personal referitoare la copii Serviciile și produsele BA nu sunt destinate copiilor (respectiv persoanelor cu vârsta sub 18 ani). BA nu colectează cu buna știință date cu caracter personal de la minori. Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a beneficia de serviciile și produsele BA și pentru a iniția comunicări cu BA. Prin înscrierea la evenimentele noastre și prin contactarea noastră, confirmați că aveți cel puțin 18 ani și aveți capacitatea deplină de a încheia, respecta și de a fi responsabil legal pentru oricare dintre termenii și condițiile noastre puse la dispoziția dumneavoastră și de prezenta Notificare de Confidențialitate. Dacă suntem notificați sau aflăm că un minor ne-a transmis date cu caracter personal prin orice mijloc de comunicare, vom șterge imediat datele sale cu caracter personal. 

Cum ne puteți contacta

Pentru orice întrebări sau solicitări de clarificare în legătură cu această Notificare de Confidențialitate, vă invităm să ne contactați la: 021-9093 sau la adresa: drepturile.tale@betarena.ro