Despre Noi Întrebări Frecvente Metode de plată Regulamente Sloturi Reguli de pariere Joc Responsabil Contactați-ne

Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor

Compania BetArena Interactive Limited ca și organizator de jocuri de noroc previne frauda, luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu legistația în vigoare (Legea 656/2002) în domeniul de activitate al organizatorului.

Toți operatorii de jocuri de noroc sunt obligați prin lege să fie atenți la încercările clienților de a juca bani dobândiți în mod ilegal pentru a ascunde proveniența reală a banilor. Operatorii de jocuri de noroc trebuie să raporteze autorităților competente din România orice suspiciune sau informație deținută de ei sau de angajații lor.

În calitate de operator, BetArena Interactive Limited este conștient și se va asigura prin intermediul procedurilor stabilite intern că angajații săi respectă obligațiile în baza procedurilor privind prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor.

BetArena Interactive Limited respectă în totalitate prevederile Legii 656/2002 privind combaterea și prevenirea spălării banilor, Decizia nr. 496 din 11 iunie 2006 pentru aprobarea „Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism”, standardele de cunoaștere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism cât și directivele Comisiei Europene în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Deși majoritatea jucătorilor din domeniul online nu prezintă risc ridicat din punct de vedere al spălării banilor, ca în orice tip de activitate cu tranzacții financiare, există proceduri de monitorizare a tranzacțiilor, transferurilor și pariurilor. Aceste proceduri se aplică în cazul tuturor clienților, fără excepție. Acest proces se realizeaza urmărind aspectele de mai jos:

Instruirea Personalului

Personalul BetArena va fi instruit periodic, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar pentru a garanta că acesta cunoaște responsabilitățile care îi revin și pentru a fi ținut la curent cu noile progrese în domeniu, astfel încât să se asigure implementarea consecventă a programelor stabilite.

Responsabilitățile personalului BetArena instruit în prevenirea fraudei, vor include de asemenea controlul și monitorizarea respectării conformității cu normele legale, revizuirea rapoartelor și atenționarea organelor abilitate în cazul în care se consideră ca sunt depistate cazuri de fraudă, spălare de bani sau finanțarea actelor de terorism.

Pentru mai multe informații referitoare la politicile pentru prevenirea fraudelor și combaterea spălării banilor - apăsați aici.