Despre Noi Întrebări Frecvente Metode de plată Regulamente Sloturi Reguli de pariere Joc Responsabil Contactați-ne

Regulament de joc

 1. Termeni generali
 2. Termeni si conditii de efectuare a pariurilor
 3. Reguli speciale de validare
 4. Pariuri pe total game-uri - Handicap game-uri
 5. Tipurile de pariuri
 6. Pariuri Live

Regulament de joc pentru pariurile la distanţă

2. Termeni și condiţii de efectuare a pariurilor

 1. Organizatorul propune pariuri pentru evenimente din: fotbal, hochei, baschet, handbal, volei, rugby, tenis, tenis de masa, badminton, box şi alte sporturi de contact, atletism, ciclism, golf, cricket, bandy, schi, baseball, polo, fotbal american, fotbal de plajă, futsal, floorbal, snooker, darts, şah şi altele.
 2. Biletul cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: data şi ora emiterii, competitorii (se admit prescurtări), pronosticul ales de client, cotele din acel moment ale fiecărui pronostic, cotă finală (cu excepţia pariurilor sistem, caz în care se va tipări menţiunea COMBINAŢII / SISTEM), suma plătită de client, miza, câştigul maxim posibil şi este valabil doar dacă este o tranzacţie valabilă înregistrată de sistemul informatic al Organizatorului.
 3. Câştigul maxim per jucator: pentru un bilet este de 150.000 lei (o sută cincizeci mii lei); pentru o zi calendaristica este de 300.000 lei (trei sute mii lei) castiguri pe mai multe bilete de pariuri; pentru o saptamana calendaristica este de 1.000.000 lei (un milion lei) castiguri pe mai multe bilete de pariuri.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili, completa şi schimba cursurile, competiţiile şi posibilităţile de pariere, de a modifica miza minimă şi câştigul maxim, numai dupa aprobarea prealabila a tuturor modificarilor de catre Comitetul de Supraveghere din cadrul ONJN.
 5. Un bilet poate conţine maxim 20 evenimente.
 6. De regulă, miza minimă acceptată de Organizator, pentru un singur bilet, este de 2 ron pentru pariurile în cotă fixă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili mize minime pe bilet, respectiv pentru fiecare combinaţie în cazul pariurilor sistem, în funcţie de tipul pariului şi / sau evenimentului. Mizele minime pe fiecare combinaţie pot fi între 0.00001 şi 0.01 lei.
 7. Organizatorul poate acorda bonus prin care câştigul este mărit procentual jucatorilor indiferent de numarul de evenimente selectate pe un singur bilet de joc.
 8. Numărul de bilete ce pot fi solicitate de către un jucător este nelimitat. Organizatorul îşi rezervă însă dreptul de a nu accepta un al doilea bilet identic de la acelaşi jucător. De asemenea, Organizatorul, fără a fi obligat să ofere explicaţii asupra motivelor sale, îşi rezervă dreptul de a nu accepta pariuri de la unii pariori sau de a solicita diminuarea mizei pentru un bilet.
 9. Pariurile efectuate pe platforma online a Organizatorului nu pot fi anulate de către client.
 10. Operatorul anunță public rezultatul oficial şi pronosticul exact al evenimentelor, prin afişare pe site-ul companiei, în maximum 3 zile de la finalizarea evenimentului. Rezultatul oficial, în concepţia Organizatorului, este cel de la sfârşitul evenimentului, indiferent dacă ulterior, la masa verde, o comisie sau un for decide asupra unui alt rezultat.
 11. De regulă, câştigurile se achită imediat după încheierea ultimului eveniment înscris pe bilet. În mod excepţional, plata poate fi făcută în maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului ultimului eveniment jucat de pe bilet, conform informațiilor de pe site-urile oficiale ale evenimentelor / competițiilor.
 12. Organizatorul nu are obligaţia de a achita câştigul în cazul în care rezultatele întrecerilor sunt aranjate sau când există bănuială fondată privind manipularea rezultatului întrecerii de către participanţi, sau de către terţi, dacă se constată dovezi de fraudare a pariului sau dacă organisme abilitate, investighează, constată şi fac public fraudarea / trucarea unui eveniment. În acest caz, cât şi pentru orice reclamaţie, clientul se va adresa în scris, prin email la adresa: suport@betarena.ro. Decizia va fi comunicată tot în scris, în termen de 30 zile lucrătoare de la primirea cererii, iar termenul de plată al câştigului, întrerupându-se pană la soluţionarea reclamaţiei.
 13. Organizatorul nu va initia actiuni publicitare in afara paginilor de internet proprii.
 14. Persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani cât şi angajaţilor organizatorului, nu le este permisă participarea la pariere şi înscrierea pe platforma online, în conformitate cu dispoziţiile OG 92/2014. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu achita biletele câştigătoare dacă se constată că sunt ale angajaţilor organizatorului sau persoanelor sub 18 ani.
 15. Invocarea de către Client a necunoașterii sau neacceptării, în tot sau în parte a Regulamentului de Joc este nulă, fapt pentru care este general admisă prezumția absolută a cunoașterii Regulamentului de Joc.
 16. Tentativa de a comite infracţiuni, atrage după sine nulitatea tranzacţiilor asociate şi sesizarea acestui fapt organelor abilitate, prin formularea plângerilor penale.
 17. Organizatorul prelucrează date cu caracter personal furnizate de jucători, respectiv numele și prenumele, semnătura, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Observaţie: orice persoană are dreptul de a se opune, pe motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, de justiţie, securitate socială). Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 18. În cazul apariţiei unor situaţii care nu sunt prevăzute în acest regulament, Organizatorul are dreptul să decidă echitabil, corect şi în baza acordului reciproc.