Despre Noi Întrebări Frecvente Metode de plată Regulamente Sloturi Reguli de pariere Joc Responsabil Contactați-ne

Termeni si Conditii

CUPRINS

 1. Termeni si Conditii
 2. Politica privind Tranzactiile Financiare (Depuneri/ Retrageri)
 3. Politica privind Acordarea si Folosirea Bonusurilor.
 4. Limitarea Raspunderii
 5. Securitatea.
 6. Solutionarea Reclamatiilor.
 7. Aspecte Generale si Protectia Datelor Personale.

1. Termeni și Condiții

Bine ați venit pe site-ul www.betarena.ro.

În cuprinsul întregului website, pe toate subdomeniile și în toate documentele BetArena (sau “Compania”) înseamnă BET ARENA INTERACTIVE LIMITED, companie înregistrată sub nr. C81168, cu sediul social în Malta, Level G, (Office 1/5597), Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, VAT Number MT24479729, e-mail: suport@betarena.ro, companie autorizată în România pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul www.betarena.ro (denumite în continuare “Servicii”).

Prin deschiderea unui cont, prin înregistrarea, conectarea, utilizarea serviciilor, participarea la jocuri, acceptarea oricărui premiu, un vizitator sau un titular de cont înțelege pe deplin și este de acord:

Prin „Regulile BetArena” facem referire la totalitatea clauzelor și condițiilor care constituie acordul complet, definitiv și exclusiv dintre titularul de cont sau vizitator și BetArena și care reglementează totalitatea raporturilor contractuale dintre BetArena și titularul de cont sau vizitator. Regulile BetArena înlocuiesc și încorporează toate acordurile, declarațiile și înțelegerile de orice fel anterioare dintre titularul de cont și BetArena.

Compania poate actualiza, modifica, edita și completa în orice moment regulile BetArena. Orice modificare substanțială adusă regulilor este notificată în prealabil de către BetArena titularului de cont, înainte de intrarea în vigoare. Continuarea utilizării serviciilor după data actualizării, confirmă acceptarea acestor modificări de către titularul de cont.

Toate referirile în cadrul regulilor BetArena la forma de singular includ și forma de plural și invers. Toate referirile la forma cu articol hotărât includ și forma cu articol nehotărât și invers.

Orice drept neacordat în acești „Termeni și Condiții” este rezervat.

Politica de înregistrare

 1. Pentru a putea utiliza integral serviciile oferite de BetArena Interactive Ltd., trebuie să deschideți un cont prin înregistrarea pe website oferind cel puțin următoarele date și informații:
  • Codul numeric personal ( CNP ), care la momentul înregistrării trebuie să confirme faptul că jucătorul are cel puțin 18 ani împliniți / serie și număr pașaport (doar pentru cetățenii străini, care accesează website-ul de pe teritoriul României, dar nu au reședința în România)
  • Numele și prenumele complete
  • Numărul de telefon
  • Adresa completă de rezidență
  • Adresa de e-mail personală și valabilă
  • Nume de utilizator
  • Parola
 2. După înregistrarea contului, un utilizator va putea depune o sumă maximă de 900 RON sau echivalent in Euro la cursul zilei al bancii emitente a cardului utilizat pentru depunere, până la finalizarea procesului de verificare a identității sale.
 3. Toate conturile înregistrate pe platforma de joc betarena.ro trebuie să finalizeze procedura de verificare a identității, prin trimiterea documentelor solicitate (documentele trebuie să ateste datele introduse în chestionarul de înregistrare) în termenul maxim de 30 zile de la efectuarea primului depozit în contul de jucător. În caz contrar contul va fi închis, iar toate fondurile disponibile vor fi reținute și transmise către - Bugetul de Stat - până în data de 10 a lunii următoare celei în care fondurile au fost reținute. În caz de deces în timpul procedurii de verificare a identității, sumele se plătesc către moștenitori conform legii aplicabile. De asemenea, în funcție de activitatea din cont, există posibilitatea să solicităm și alte documente prin care putem valida identitatea clientului sau a metodelor de plată pe care le folosește în cont.
 4. În cazul în care utilizatorul care și-a creat un cont pe platforma betarena.ro nu a efectuat nicio tranzacție în termen de 30 zile de la crearea contului și nici nu a finalizat procedura de verificare a identității prin trimiterea documentelor, contul acestuia va fi blocat pana la trimiterea documentelor solicitate.
 5. Minorii nu se pot înregistra și nu pot utiliza serviciile Bet Arena Interactive Ltd. Prin înregistrarea unui cont, persoana care solicită deschiderea contului declară expres că are 18 ani împliniți și este de acord să furnizeze orice dovadă care să ateste vârsta și este de acord să treacă prin orice fel de verificare în vederea validării informațiilor furnizate în procesul de înregistrare. Orice cont poate fi suspendat, în orice moment, până când BetArena primește informații considerate satisfăcătoare prin care să fie verificată vârsta deținătorului de cont.
 6. O persoană care dorește să se înregistreze garantează și declară că orice informație furnizată către BetArena este adevărată și corectă. În caz contrar, BetArena nu va înregistra persoana respectivă, iar în cazul în care persoana a fost deja înregistrată, BetArena va bloca contul atunci când ia la cunoștință (prin orice mijloc), faptul că persoana a furnizat informații false atunci când s-a înregistrat ca jucător.
 7. O persoană care solicită un cont recunoaște și acceptă:
  • Regulile BetArena precum și orice modificare viitoare posibilă a acestor reguli;
  • Că locul contractului este România
  • Că prezentul contract este reglementat prin:
   • Regulile BetArena, astfel cum sunt publicate în limba română;
   • Orice dispoziții sau decizii luate de către autoritățile competente;
   • Legea aplicabilă la locul contractului.
 8. O persoana care deschide un cont garantează și declară de asemenea:
  • Că nu este limitat sau constrâns în nici un fel;
  • Că nu acționează în numele altei persoane;
  • Că nu este angajat al Companiei BetArena Interactive Ltd;
  • Că nu este jucător profesionist sau oficial implicat în niciun sport, competiție sau ligă în care BetArena oferă pariuri;
  • Că nu este calificat drept jucător problemă și că nu este inclus în niciun registru sau bază de date de jucători excluși;
  • Că banii jucați nu provin din activități infracționale și/sau din alte activități neautorizate;
  • Că nu depune bani prin metode de plată pe care nu este autorizat să le folosească;
  • Că nu desfășoară activități infracționale în care un cont BetArena este implicat direct sau indirect;
  • Că nu utilizează serviciile BetArena, dacă acest lucru este ilegal în țara sa de reședință
  • Că se asigură de faptul că utilizarea de către el a site-ului și a serviciilor BetArena este legală
  • Că nu consideră că site-ul sau serviciile sunt ofensatoare, discutabile, neechitabile sau indecente;
  • Că își menține actualizate detaliile contului BetArena;
  • Că va respecta legislația în vigoare privind raportarea către autoritățile fiscale și a altor autorități publice a câștigurilor / pierderilor / retragerilor și a altor date rezultate ca urmare a utilizării contului BetArena.
 9. BetArena are dreptul ca în orice moment și la decizia proprie să:
  • Refuze deschiderea unui cont de jucător și/sau să închidă sau să suspende un cont existent furnizând jucătorului și autorităților o decizie motivată în acest sens, însoțită de documente justificative acolo unde este cazul;
  • Decidă să suspende transferurile în sau dintr-un cont de jucător din cauza încălcării „Termeni și Condiții” sau a altor dispoziții legale.  BetArena va comunica decizia justificată jucătorului, împreună cu documentația aferentă. O copie a deciziei, certificată ca fiind conformă cu documentul original, va fi trimisă către ONJN în termen de 3 zile lucratoare. 
  • Refuze tranzacții de depunere de bani fără nici o explicație;
  • Solicite în orice moment documente și orice alte înscrisuri pentru a verifica identitatea titularului de cont, dreptul de a folosi o anumită metodă de plată precum și alte date și informații furnizate în orice fel de către deținătorul unui cont de joc. Pe parcursul investigațiilor de acest tip, conturile de joc sau diferite facilități pot fi suspendate după caz;
  • Rețină sau să confiște fondurile disponibile într-un cont BetArena și / sau să refuze orice pretenție, în situația în care, direct sau indirect, regulile BetArena au fost încălcate sau orice activități neautorizate au fost săvârșite în legătură cu un eveniment de pariuri sau în cazul în care operarea unui cont BetArena s-a făcut fraudulos sau s-a produs o încălcare a legii sau a altor reglementări (inclusiv frauda și trișarea de orice natură);
  • Suspende sau anuleze participarea unui deținător de cont în jocuri, promoții sau alte servicii în cazul în care BetArena este de părere că există suspiciuni de orice natură că un cont BetArena este, a fost sau ar putea fi utilizat pentru practici frauduloase sau necinstite;
  • Suspende sau anuleze participarea unui deținător de cont în jocuri, promoții sau alte servicii cât și să rețină sau să confiște fondurile disponibile în contul deținătorului, dacă se constată că proprietarul contului a trișat sau este găsit trișând sau dacă se stabilește de către BetArena că titularul de cont a folosit, a utilizat sau a încercat să utilizeze orice fel de sistem (hardware sau software, dar fără a se limita la acestea) în scopul de a altera programele informatice sau platforma de joc BetArena.
 10. Fiecare client poate deține un singur cont pe platforma de joc betarena.ro. În cazul în care sunt identificate mai multe conturi ca fiind ale unui singur client, ne rezervăm dreptul de a le suspenda / închide și/sau a le trata ca un singur cont după propria noastră evaluare și decizie. BetArena poate realoca în unele cazuri fondurile unui singur cont, cu excepția bonusurilor care nu pot fi realocate. Bonusurile creditate în plus pot fi recuperate din fondurile disponibile în conturile multiple ale aceleiași persoane.
 11. Contul creat pe platforma de joc betarena.ro este exclusiv pentru uz personal și nu va fi folosit în scopuri profesionale, de afaceri sau comerciale, de asemenea este interzis să se acorde acces la contul personal către terțe persoane sau unui minor.
 12. Un cont BetArena poate fi închis prin contactarea departamentului de suport prin intermediul datelor și mijloacelor de contact disponibile pe website.
 13. Sfătuim utilizatorii serviciilor noastre să ceară închiderea conturilor de jucători după ce s-au asigurat ca balanța contului este zero „0” prin efectuarea operațiunii de retragere a sumelor existente. În caz contrar, soldurile se vor întoarce în posesia jucătorului prin intermediul uneia din metodele de depunere disponibile sau ultima metodă folosită de client pentru realizarea unei depuneri în contul de jucător (ne rezervam dreptul de a lua decizia de alegere a metodei prin care se va efectua returnarea fondurilor, în funcție de situație, asigurându-ne că este soluția cea mai sigură, atât pentru companie cât și pentru client).
 14. Conturile închise ca urmare a autoexcluderii din cauza problemelor privind dependența de jocuri de noroc sau ca urmare a unei decizii BetArena pot fi redeschise fie printr-o solicitare din partea clientului adresată personal către departamentul de suport (dacă au trecut 6 luni de la cererea de autoexcludere permanentă sau în cazul în care perioada de autoexcludere temporară a expirat), fie printr-o solicitare scrisă din partea jucătorului sau din partea unei autorități competente (în cazul în care sunt implicate și alte autorități competente în decizia de redeschidere a contului sau este necesar din motive legislative ca solicitarea să se facă în scris). Este interzisă orice încercare de creare a unui nou cont. În cazul în care un jucător reușește deschiderea unui nou cont, BetArena nu este răspunzătoare pentru nici un fel de prejudiciu sau pretenție ulterioară a clientului. Conturile deschise care încalcă acest punct pot fi închise în orice moment.
 15. Dacă BetArena închide conturile din următoarele motive:
  • La solicitarea autorităților competente, poliție, sentință judecătorească,
  • În cazul utilizării site-ului în scopuri ilegale și / sau în mod fraudulos,
  • În cazul in care jucătorul a înșelat compania și/sau a obținut profituri în mod nedrept,
 16. Atunci ne rezervăm dreptul de a recupera toate creanțele survenite din aceste procese.

Fondurile din contul jucătorului

 1. Conturile BetArena sunt diferite de conturile bancare și nu se oferă nici un fel de dobândă pentru sumele deținute în contul de joc;
 2. BetArena gestionează fondurile jucătorilor într-o manieră sigură și adecvată cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. BetArena garantează totalitatea fondurilor jucătorilor disponibile pentru retragere într-un cont separat de fondurile operaționale. BetArena păstrează fondurile garantate, solicitate de către autoritatea competentă în vederea licențierii, în valoare de 200,000 Euro, într-un cont separat la Raiffeisen Bank Romania. De asemenea, BetArena păstrează fondurile jucătorilor separat de Contul Corporate, într-un cont diferit la Raiffeisen Bank Romania. Fondurile din contul bancar destinat balanțelor jucătorilor vor fi verificate o dată pe săptămână, în prima zi lucrătoare a săptămânii și venitul operațional va fi transferat către Contul Bancar Corporate.
 4. În cazul în care metodele de plată folosite nu mai sunt valide, jucătorul va fi informat în acest sens în maxim 5 zile lucrătoare, urmând ca acesta să înregistreze o nouă cerere de retragere printr-o metodă de plată validă, în maxim 12 luni de la înștiințare, aceasta fiind procesată doar după validarea unei noi metode de plată. După această perioadă de 12 luni, toate sumele nerevendicate vor fi virate către Bugetul de Stat, conform prevederilor legale;
 5. În cazul în care contul de joc a fost închis din motive neimputabile jucătorului, fondurile existente în contul de joc (excluzând sumele bonus) vor fi returnate către acesta, fără perceperea de taxe în cel mult 10 zile lucrătoare.

Prevederi generale

 1. Sunteți de acord ca în cazul câștigurilor semnificative sau în cazul câștigurilor de tip Jackpot , numele dumneavoastră sau numele de utilizator sau alte date referitoare la câștig, miza sau la contul dumneavoastră de utilizator sa fie folosite in campanii promoționale sau de informare in mod gratuit de către organizator.
 2. Prin utilizarea serviciilor noastre sunteți de acord sa primiți mesaje cu oferte, știri, noutăți, promoții sau informații utile prin intermediul BetArena sau ale companiilor din grup prin intermediul datelor furnizate în procesul de înregistrare. Aveți posibilitatea de a vă dezabona de la acest tip de comunicare intrând in legătura cu noi.
 3. Website-ul betarena.ro utilizează Cookie-uri pentru a oferi servicii rapide, eficiente și pentru că ne dorim ca jucătorii noștri să aibă cea mai plăcută experiență pe site-ul nostru și să beneficieze de cele mai bune servicii. Pentru mai multe informații privind utilizarea fișierelor de tip Cookie pe site-ul nostru vă rugăm accesați secțiunea Politica fișierelor de tip Cookie.

2. Politica privind tranzacțiile financiare (depuneri/retrageri)

 1. Serviciile BetArena pe bani reali pot fi folosite numai în cazul în care există fonduri în contul de jucător;
 2. Depunerile și retragerile în/din contul de jucător se fac doar prin intermediul unei instituții financiare sau al unui procesator de plăți;
 3. Procedurile, condițiile, limitele, comisioanele, taxele, disponibilitatea și alte informații privind depunerile și retragerile pot fi diferite în funcție de perioada, precum și de instituția financiară sau procesatorul de plăți. Informațiile de actualitate sunt disponibile după conectarea în cont, la secțiunea “Casierie”;
 4. BetArena nu va procesa nici o retragere de fonduri fără verificarea în prealabil a autenticității datelor oferite și a corectitudinii obținerii câștigurilor;
 5. Prin efectuarea unei depuneri, aveți obligația de a ne furniza toate datele și informațiile necesare în vederea verificării identității și a datelor din cont. Nefurnizarea informațiilor în termenul stabilit de lege poate atrage după sine suspendarea contului, anularea câștigurilor și returnarea sumelor aflate în contul jucătorului, până la valoarea depusă inițial;
 6. Fondurile depuse în contul de joc pot avea drept scop doar participarea la jocurile oferite sau utilizarea serviciilor BetArena. Orice altă situație va duce la închiderea contului de joc și luarea tuturor măsurilor legale;
 7. Depunerile și retragerile în/din contul BetArena se pot efectua doar de către titularul de cont, în persoană și/sau prin intermediul metodelor de plată personale;
 8. BetArena nu oferă credit de nici un fel în contul de joc și mizele sunt acceptate doar dacă există fondurile necesare acoperirii mizei și dacă fondurile necesare provin prin metode și mijloace aprobate sau prin câștiguri validate;
 9. Atunci când este posibil, BetArena va impune efectuarea retragerilor numai în același cont utilizat de titularul de cont pentru a face depuneri;
 10. În funcție de verificările efectuate asupra unui cont sau în funcție de metoda de plată aleasă pot fi aplicate limite de depunere sau retragere;
 11. În funcție de verificările efectuate asupra unui cont sau în funcție de metoda de plată aleasă, pot fi aplicate comisioane de retragere așa cum sunt detaliate în secțiunea „Casierie” după accesarea contului de joc;
 12. BetArena sau orice autoritate competentă poate să monitorizeze sau să examineze toate tranzacțiile și istoricul tranzacțiilor în scopul prevenirii spălării banilor sau a finanțării terorismului. Toate tranzacțiile suspecte vor fi raportate autorităților competente;
 13. BetArena are dreptul de a bloca un cont BetArena în situația în care a fost solicitată returnarea unei depuneri asociată acestui cont;
 14. Dacă un cont a fost blocat datorită unei returnări a depunerii iar titularul de cont:

3. Politica privind acordarea și folosirea „bonusurilor”

 1. BetArena organizează ocazional campanii de marketing care pot include și acordarea de bonusuri clienților, sub diferite forme;
 2. Totalitatea termenilor și condițiilor, clauzelor și a detaliilor specifice sunt definite în termenii și condițiile fiecărui bonus în parte;
 3. Bonusurile pot face obiectul unor cerințe minime, dar fără a se limita la mizele efectuate, jocurile practicate, tranzacții financiare;
 4. Bonusurile sau câștigurile provenite din mizele sumelor primite cu titlu de bonus pot fi retrase doar după îndeplinirea cerințelor minime așa cum au fost definite;
 5. BetArena iși rezervă dreptul de a anula orice bonus al oricărui client, în orice moment in situatia aplicarii dispozitiilor pct. ss) si tt) din Art. 3
 6. Unele bonusuri pot fi acordate de BetArena doar unui client sau unor grupuri de clienți restrânse la propria discreție;
 7. Deciziile BetArena referitoare la bonusuri sunt finale;
 8. Abuzul față de un bonus poate include una dintre situațiile următoare, fără a se limita la acestea:
  • Încălcarea în orice fel a termenilor și condițiilor;
  • Deschiderea mai multor conturi în scopul de a primi mai multe bonusuri și de a rula sumele de bani necesare eliberării bonusurilor;
  • Plasarea de pariuri de un client sau grup de clienți care datorită bonusurilor asigură obținerea de profituri garantate indiferent de rezultatul evenimentelor pe care s-a pariat.
 9. În cazul în care există suspiciunea oricărui tip de abuz referitor la un bonus, BetArena poate să rețină bonusurile și câștigurile obținute, să anuleze orice bonus activ sau viitor, să blocheze sau să limiteze accesul la unele pariuri și produse, să închidă contul și să recupereze sumele prejudiciate prin intermediul contului de joc sau pe cale legală.

4. Limitarea răspunderii

 1. Versiunea regulilor BetArena afișată pe website este cea care prevalează,
 2. BetArena nu este răspunzătoare pentru oferirea de consultanță juridică sau fiscală cu privire la taxe, impozite sau alte aspecte referitoare la reglementări din domeniul jocurilor de noroc și nu numai. BetArena recomandă utilizatorilor să respecte legislația românească.
 3. Titularul de cont nu va utiliza serviciile, nu va deschide, nu va utiliza sau reutiliza un cont BetArena și nu va accepta un premiu în cazul în care nu înțelege pe deplin, nu acceptă, nu dorește să respecte regulile BetArena, fără nici un fel de excepție, astfel cum pot fi acestea modificate periodic.
 4. BetArena nu acceptă și nu recunoaște nici un fel de răspundere pentru orice daună sau pierdere, directă sau indirectă, ca urmare a unor situații de genul celor de mai jos:
  • Folosirea unor metode de plată care nu aparțin titularului de cont;
  • Furnizarea de date incomplete sau incorecte către BetArena;
  • Acordarea accesului la contul BetArena unui terț.
 5. BetArena nu este responsabila pentru protecția datelor și a aplicațiilor de pe dispozitivul propriu,
 6. Protecția datelor personale și a datelor stocate pe dispozitivele proprii sunt responsabilitatea titularului de cont,
 7. Conectarea și participarea la joc sunt responsabilitatea titularului de cont;
 8. BetArena nu poate fi făcuta răspunzătoare în nici un fel pentru situații, pierderi, daune, directe sau indirecte survenite în urma unor evenimente sau situații de genul:
  • Eroare, greșeală de tipar, interpretare eronată, auzire eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiență tehnică, risc tehnic, eroare de înregistrare, eroare evidentă, anularea, pentru orice motiv, a unui joc, forța majoră și / sau orice alt eveniment similar;
  • Încălcarea regulilor;
  • Înțelegere secretă și/sau fapte penale;
  • Sfaturi acordate de BetArena;
  • Defecțiunile sistemului informatic central al BetArena sau ale unei părți a acestuia, întârzierile, pierderile sau omisiunile care rezultă din defecțiunile oricărui sistem de telecomunicații sau ale oricărui alt sistem de transmitere de date;
  • Riscuri și pierderi financiare, inclusiv, fără a se limita însă la acestea, variațiile cursurilor de schimb valutar.
 9. Serviciile oferite pe website sunt doar pentru divertisment. Utilizatorul nu este obligat în nici un mod să folosească serviciile, iar o astfel de participare, dacă titularul de cont optează în acest sens, este exclusiv la alegerea, la decizia și pe riscul titularului de cont. Interesul titularului de cont față de servicii și de site este personal, iar nu profesional. Titularul de cont accesează site-ul pentru propriul divertisment. Orice altă intrare, accesare, utilizare sau reutilizare a serviciilor și / sau a site-ului de către titularul de cont / jucător este interzisă;
 10. BetArena nu recunoaște și nu acceptă niciun fel de răspundere în cazul în care există o greșeală în conținutul notificărilor de orice natură sau în cazul în care titularul de cont nu primește notificările. Notificările sunt în beneficiul titularului de cont;
 11. Orice informație afișată pe site are rol informativ, și nici noi, nici partenerii sau furnizorii noștri nu își asumă răspunderea pentru informații eronate, incomplete, inexacte, întârzieri în afișarea oricăror informații și nici pentru acțiuni ale titularului de cont rezultate din acestea;
 12. În cazul în care participarea titularului de cont în servicii este întreruptă ca urmare a unei defecțiuni a sistemului de telecomunicații sau a sistemului informatic al titularului de cont, care îl împiedică să continue să utilizeze serviciile după ce a plasat o miză, BetArena va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura că sistemul său informatic aprobat permite titularului de cont să își reia, la refacerea sistemului, participarea în servicii ca în momentul imediat anterior întreruperii. În cazul în care sistemul nu permite titularului de cont să facă acest lucru, BetArena:
  • Asigură încetarea jocului,
  • Restituie suma mizei titularului de cont în contul acestuia.

5. Securitate

 1. Utilizatorul își alege la propria discreție o parolă conform standardelor noastre minime de securitate și un nume de utilizator care nu este folosit deja de un alt client. Utilizatorului îi revine obligația de a nu dezvălui nici o informație personală, incluzând numele de utilizator sau parola către nimeni. Dacă considerați că cineva a aflat datele dumneavoastră personale sau i-au fost dezvăluite, aveți obligația de a contacta imediat serviciul clienți sau de a vă autentifica și de a vă schimba parola de acces.
 2. Orice comunicație, prin orice metodă poate fi stocată în evidențele noastre pentru scopuri statistice, pentru a îndeplini cerințele legale și pentru a putea răspunde prompt și corect solicitărilor utilizatorilor.
 3. Este ilegală utilizarea sau abuzul față de o eroare sau de o situație de incompletitudine pe site și / sau în aplicația client și / sau în software-ul și / sau în serviciile puse la dispoziție. În cazul unei astfel de situații, puțin probabilă, utilizatorul are următoarele obligații imediate:
  • Să nu profite de situația descoperită,
  • Să păstreze confidențialitatea completă asupra situației,
  • Să contacteze imediat și să informeze BetArena de situația survenită,
 4. În cazul în care clauza de mai sus nu este respectată de utilizator, atunci BetArena:

 5. Poate cere despăgubiri pentru costurile survenite din eroare cât și pentru prejudiciile ulterioare,
 6. Poate bloca contul utilizatorului în cauză, poate îngheța sumele din cont și poate folosi sumele pentru a acoperi orice prejudiciu rezultat.
 7. BetArena respectă Legea privind protecția datelor și alte reglementări aplicabile, avizele juridice și/sau instrumentele similare în vigoare la locul contractului, ținând seama de Directiva privind protecția datelor (Directiva 95/46/CE) și de Directiva privind confidențialitatea comunicațiilor electronice (Directiva 2002/58/CE modificată prin Directiva 2009/136/CE) si de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 8. Prin acceptarea prezentului contract, vă dați acordul că datele dumneavoastră personale vor fi stocate si prelucrate de către BetArena în scopul îmbunătățirii serviciilor livrate către dumneavoastră;
 9. Prin acceptarea prezentului contract, va exprimați acordul ca BetArena să poată folosi informațiile personale în scopul comunicării de marketing, astfel încât informațiile pot fi transmise partenerilor noștri de marketing (furnizorul de rețea, banca, soluțiile de plată, afiliații etc). Aceste informații vor fi păstrate sub aceeași politica de confidențialitate și de către partenerii de marketing ai BetArena;
 10. De asemenea, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Menționam ca anumite date cu caracter personal, ca de exemplu istoricul sesiunilor de joc sau istoricul convorbirilor, reprezintă date care nu pot fi șterse la cerere, deoarece intra sub incidenta legii păstrarea si stocarea acestora în perioada stabilită legal;
 11. Betarena se va asigura că cel puţin una din următoarele condiții sunt respectate înainte de a prelucra datele:
  • Persoana şi-a dat acordul cu privire la prelucrare (în procesul de înregistrare, acceptând termenii şi condiţiile noastre);
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu persoana;
  • Prelucrarea este necesară în temeiul unei obligaţii legale;
  • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor persoanei;
  • Prelucrarea este necesară pentru desfăşurarea funcţiilor publice, de exemplu: administrarea justiţiei;
  • Prelucrarea este necesară pentru urmărirea intereselor noastre legitime sau a intereselor terţilor părţi.
 12. Uneori ni se poate cere să dezvăluim datele dumneavoastră de utilizator printr-un ordin judecătoresc sau pentru a respecta alte cerinţe legale. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica înainte de a face acest lucru, cu excepţia cazului în care ni se interzice să facem acest lucru.

6. Soluționarea Reclamațiilor

Dacă aveți de făcut o plângere cu privire la serviciile noastre, puteți trimite un e-mail serviciului pentru clienți afișat pe website-ul nostru. BetArena va asigura ori de câte ori este posibil o soluționare promptă a problemelor semnalate. Uneori însă, investigațiile mai detaliate, implică și obținerea de date de la furnizorii de servicii conexe (furnizori de plăți, jocuri etc) care pot cauza întârzieri în răspunsuri și soluționarea reclamațiilor. În aceste cazuri veți fi informat corespunzător.

BetArena va răspunde reclamanților sau Autorității în privința plângerilor, oferind rezultatele anchetei în termen de 14 de zile de la data depunerii plângerii. Dacă, din orice motiv, nu sunteţi mulţumit de modul în care BetArena a soluționat problema dumneavoastră, puteţi înainta o plângere la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Mai multe detalii puteți găsi pe website-ul instituției: http://onjn.gov.ro.

Reclamațiile clienților vor fi păstrate timp de 2 ani de la data la care au fost înregistrate, în baza de date a software-ului de Suport Clienți sau la sediul Companiei în cazul reclamațiilor trimise prin poșta fizică. La cerere aceste reclamații vor fi trimise către ONJN și alte autoritați competente în conformitate cu legislația privind procesarea datelor cu caracter personal.

Pentru a putea respecta termenul de 14 zile, aveți obligația de a ne furniza informațiile corecte și complete despre identitatea dumneavoastră și detaliile relevante despre motivul plângerii dumneavoastră, altfel termenul acesta se poate prelungi.

În cazul apariției unor situații care nu sunt prevăzute în “Termeni și Condiții”, Organizatorul are dreptul să decidă echitabil, corect și în baza acordului reciproc.

7. Aspecte generale si Protectia Datelor Personale

BetArena respectă dreptul la confidențialitate și este dedicată protejării datelor cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date. 

Colectarea datelelor cu caracter personal se realizează numai cu știința utilizatorilor, în cunoștință de cauză, și anume atunci când sunt transmise în mod voluntar sau atunci când acestea sunt generate pe parcursul relației cu noi.

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea legilor aplicabile, pentru scopurile pentru care ne-au fost transmis aceste date, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

BAI a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.  Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele clienților noștri împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat(e). Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. ”

Prin bifarea căsuței “ACCEPT” termenii si condițiile, sunteți de acord cu ”Termenii si Conditiile” companiei Bet Arena Interactive Ltd. si întelegeți că nu veți încălca următoarele aspecte: